X

Hur långt räcker egentligen energiinnehållet i dessa svaga strålar?

Svenskar som under påskhelgen försökt använda ansiktet som solfångare kan nog ha sina tvivel: Hur långt räcker egentligen energiinnehållet i dessa svaga strålar?

Just så påbörjade Johannes Åman sin ledare i DN. Då kan jag passa på att meddela för Johannes och alla tvivlande svenskar, att de solstrålar som träffar jorden under knappt en timme (ca 50 min) innehåller lika mycket energi som hela jordens befolkning gör av med under ett helt år. Energiinnehållet i ”dessa svaga strålar” räcker faktiskt ganska långt. Solens strålar värmer upp jorden, skapar vädersystem med vind och nederbörd och driver fotosyntesen i världens växter. Det innebär alltså att alla förnybara energikällor (sol, vind, vatten, våg, bio osv) är egentligen energi från solen. De enda undantag jag kan tänka mig är tidvattenkraft (som kommer från månens dragningskraft) och geotermisk energi som kommer från jordens kärna.

Vad Åman egentligen vill ha sagt med sin ledare förstår jag inte riktigt, men det går att utläsa att han inte håller med Azar, som (enligt Åman) "gjorde sig till solenergins profet". Ni som läste mitt inlägg häromdagen, där jag hänvisade till Azars debattartikel som "goda nyheter", förstår kanske att jag inte håller med Åman.

Åman jämför den framtida solenergin med den fusionskraft som vissa kärnkraftsförespråkare lyfte till skyarna under 1970-talet. Han säger att problemet är det samma; att "tekniken inte är mogen". Där håller jag inte med. Eller rättare sagt så tycker jag att det är 100% vansinne att jämföra solkraft med fusionskraft. Nu kan det tänkas att vissa säger "men vänta lite, är inte solen egentligen en stor fusionsreaktor" och jo det är den, men nu är det tekniken att tillvarata energin som det handlar om. Fusionskraften är mycket riktigt inte utvecklad. Det finns inga kommersiella fungerande fusionskraftverk. När det gäller sol- och vindkraft så finns det gott om fungerande anläggningar och de blir fler och större hela tiden, vilket jag påpekade i mitt förra inlägg. Även när det gäller ”metoder för att hantera vindens och solens variabilitet” så finns det fungerande teknik. Det är bara en kostnadsfråga. Idag är det för dyrt för att helt och hållet stå på sina egna ben och konkurrera ut fossilkraften, men det har en enorm potential. Just därför borde vi ge den här tekniken extra stöd just nu, så att vi kan bli av med fossilkraften så snabbt som möjligt.

Det handlar inte bara om medel till grundläggande forskning, men också om stöd till att skapa marknader så att man kan få in industriell kompetens och kapacitet. Sådana stöd kan utformas som certifikatsystem (som i Sverige där vindkraften expanderade kraftfullt år 2011) eller feed in-tariffer (inmatningstariffer, som i Tyskland). Stöd krävs inte bara till solceller, utan även andra framväxande avancerande energitekniker, till exempel bränsleceller, batterier, termisk solel, vätgaslagring med mera. [Christian Azar]

Det vi ser idag är att sol- och vindkraft växer snabbt och blir bara billigare och billigare. I takt med att dessa tekniker växer så följer den omkringliggande tekniken med, inte av sig självt, men av att vi ser till att ge den rätt stöd. För att använda mig av samma liknelse som Björn Sandén, så är det alltså en ung Zlatan vi ser framför oss. Nu ska vi bara se till så att han får en ordentlig tränare så att han kan bli fotbollsproffs i framtiden.

Publicerad den 15 april, 2012 av Henric Lassesson under kategori(er) Blogg, Förnybart, Svar på tal, samt under etikett(er), , , , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar