X

Nej Miljöaktuellt, kol är inte bättre än biomassa!

För ett tag sedan (24 mars närmare bestämt) så publicerade Miljöaktuellt en artikel som i rubriken säger ”Därför är kol bättre än biomassa”. Givetvis så blev jag fundersam och var tvungen att kolla upp vem det var som kom med ett sådant påstående och vad det påståendet baserades på. Jag får väl ge Miljöaktuellt lite credit för att de lyckades i alla fall få en extra läsare (mig) genom att sätta upp en så kontroversiell rubrik, men sen är det nog slut på credit från mig.

Min första gissning om att det skulle vara någon kol-lobby-finansierad tankesmedja som hade kokat ihop rapporten visade sig vara fel. Istället så är det Manomet, en icke vinstdrivande grupp inom miljö-forskning, som har skrivit rapporten och finansieringen kommer från the Massachusetts Department of Energy Resources (DOER). Där föll alltså den teorin.

Då jag var inne på Manomets hemsida så såg jag att, klart och tydligt, mitt på huvudsidan, så låg ett litet avsnitt om “Manomet Study of Woody Biomass Energy Released”. Något sa mig att det förmodligen hade något med saken att göra, vilket det också hade. Där fanns länkar till både rapporten och ett extra meddelande från Manomet.

Since the release of the report on 10 June, 2010, numerous press articles have been published. Many of the articles oversimplify the conclusions of the study. We encourage interested stakeholders to read this additional message from Manomet (click here).

Jag började undra om reportern från Miljöaktuellt hade läst meddelandet och kände mig därför tvungen att läsa det själv. I det två sidor långa meddelandet stod bl.a.

One commonly used press headline has been ‘wood worse than coal’ for GHG emissions or for ‘the environment.’ This is an inaccurate interpretation of our findings, which paint a much more complex picture.

Alltså kan reportern i fråga inte ha läst det här meddelandet, som låg öppet och tydligt mitt på Manomets hemsida. Om han hade läst meddelandet så hade han knappast satt en rubrik i form av ”Därför är kol bättre än biomassa”. Det är ju nästan en rak översättning av ”wood worse than coal”.

Miljöaktuellts artikel öppnade med påståendet

Utnyttjande av biomassa från skogsrester utgör hälften av den förnybara energiproduktionen i USA.

Vilket fick mig att tro att det här handlade om skogsavfall, i form av grenar, toppar, bark och andra rester som varken duger till timmer eller massa. Vidare så stod det

En studie från Manomet Center for Conservation Sciences (MCCS) som genomfördes i fjol visar att biobränsle från skogsmaterial kan vara sämre ur klimatsynpunkt jämfört med både kol och gas – i alla fall på kort sikt.

Självklart så trodde jag att de fortfarande snackade om samma skogsavfall som jag antog tidigare. Det var konstigt tyckte jag, eftersom grenar och toppar som lämnas kvar i skogen ändå förmultnar relativt snabbt och avger sitt bundna kol i form av koldioxid, utan att vi får ut varken el eller värme från det.

Mycket riktigt så hade just samma sak uppmärksammats av Manomet. Nästan längst ner på den andra sidan av deras meddelande hade de skrivit

For example, when the wood used to fuel an energy facility is all, or nearly all, logging debris that would have decomposed in the forest anyway, the debt period can be relatively short, even for large-scale electricity generation where biomass replaces coal.

Alltså kan det inte vara skogsavfall som Miljöaktuellt syftade på. Eller?

I Miljöaktuellts artikel kunde jag läsa

Sett till prognosen för den sammanlagda utsläppsmängden av koldioxid fram till år 2050 ligger förbränning av biomassa 25 procent lägre än oljebaserad produktion – men 3 procent högre än kolbaserad och hela 110 procent högre än naturgas.

Vilket återigen fick mig att lyfta på ena ögonbrynet. Tydligen så är netto-utsläppen från kolbaserad produktion lägre än från både biomassa och olja. Biomassan hade jag läst om redan i rubriken, men det var först här som jag kunde jämföra de tre fossila bränslena kol, olja och naturgas. Enligt vad jag har lärt mig sedan tidigare så får man ut mer energi per kg koldioxid från olja än från kol, helt enkelt för att oljan består av kolväteföreningar där kolet omvandlas till koldioxid och vätet omvandlas till vatten, då oljan förbränns med syre. Eftersom man även får ut en del energi från förbränningen av väte så får man ut mer energi än om man bränner samma mängd rent kol. Eftersom naturgas är en kolväteförening med fler väteatomer per kolatom än vad oljan har, så får man ut ännu mer energi per kg koldioxid som släpps ut. Riktigt så enkelt är det förstås inte, men det duger för att jämföra kol, olja och naturgas i det här fallet.

I nästa stycke fick jag förklaringen

Orsaken till de dåliga resultaten är den höga fukthalten som gör biomassan mindre effektiv jämfört med andra bränslen.

Vilket till viss del förklarade jämförelsen mellan kol och biomassa, om man endast tittar på produktion av elektricitet, eftersom man då vill ha så hög temperatur som möjligt. Fukten i träet gör att temperaturen blir lägre och man får inte ut samma effektivitet som då man bränner kol. Det är därför vi i Sverige oftast bränner biomassa i värmekraftverk eller värmeverk, som alltså producerar el och värme eller endast värme. Då värmen utvinns så kan man även tillgodogöra sig värmen från fukten i rökgaserna genom rökgaskondensering.

Som en del av er säkert redan har listat ut så stod även en del av det här med i Manomets meddelande.

[F]ueling an electricity generating facility with mostly whole (live) trees will likely incur a longer carbon debt period (up to several decades) before GHG benefits are realized. Thermal uses of wood generally have a shorter debt period than electricity generation with wood.

Men jag kunde fortfarande inte förstå varför olja skulle ge mer CO2-utsläpp än kol, så jag började kolla igenom själva rapporten. Jag läste inte hela eftersom den är på 114 sidor plus 68 sidor appendix. Där kunde jag se att de använde sig av fyra typfall där biomassan ersätter (1) olja vid värmeutvinning, (2) kol vid elproduktion, (3) naturgas vid värmeutvinning och (4) naturgas vid elproduktion. Alltså har oljan jämförts som bränsle vid värmeproduktion samtidigt som kolet jämfördes vid elproduktion. Naturgasen jämfördes av Miljöaktuellt endast som bränsle vid elproduktion. Som sagt så fungerar biomassa bättre som bränsle om man utvinner värme istället för elektricitet, eller ännu bättre en kombination av båda i ett värmekraftverk.

Manomet har också sex olika ”harvest scenarios” och inget av dem innefattar att endast använda skogsavfall i form av toppar och grenar. Miljöaktuellt använde sig endast av siffrorna från det första av dessa ”harvest scenarios”. Totalt sett så lyckas jag hitta fem resultat från rapporten som Miljöaktuellt har använt sig av. De är alla tagna lite ur sitt sammanhang och återberättas inte på ett tydligt sätt i artikeln. Istället fungerar de mer som ”godbitar” som får oss att lyfta på ögonbrynen, så att vi känner oss tvungna att läsa artikeln utav ren nyfikenhet.

Just när det gäller grenar och toppar så kan man t.ex. läsa följande, på s. 110 i rapporten:

[I]t is interesting to consider the “harvest” and use of just tops and limbs. While this may not be directly applicable to forest management in Massachusetts (due to poor markets for pulpwood and limited opportunities for log merchandizing), it may be representative of situations involving non-forest biomass sources, such as tree trimming/landscaping or land clearing. The results in this case (also shown in Exhibit 6-12) indicate rapid recovery, with nearly 70% of the carbon losses “recovered” in one decade. Thus, all bioenergy technologies—even biomass electric power compared to natural gas electric—look favorable when biomass “wastewood” is compared to fossil fuel alternatives.

Manomets rapport handlar om biomassa från Massachusetts skogar, som de själva benämner som ”natural forest”. Om jag lyckas översätta det rätt så innebär det att det är naturskog, alltså en naturlig kolsänka som kommer att stå kvar om den inte utnyttjas som bränsle eller något annat. Eftersom de dessutom har en dålig marknad för pappersmassa och timmer, vilket framgick av citatet ovan, så är det ett tecken på att skogen förmodligen får stå kvar om den inte används som bränsle. Det är alltså inget liknande vad vi har här i Sverige med en stor skogsindustri, där vi kan använda avfallet som bränsle.

Så som jag tolkar Manomets rapport och även meddelandet som jag läste först, så vill de framförallt visa att det funkar inte bara att säga att ”biomassa ger noll utsläpp av koldioxid” utan det är mer komplicerat än så. Det beror på flera faktorer, så som hur man utnyttjar energin från biomassan, vilken annan energikälla som ersätts, vilken typ av biomassa som används och hur man brukar skogen. De huvudsakliga slutsatserna jag drar från rapporten är följande:

  • Det är smartare att ersätta fossila bränslen med biobränslen vid värmeproduktion än vid elproduktion.
  • Det är också en smart idé att använda biobränsle vid värmekraftverk (som producerar både el och värme), särskilt vid värmekraftverk som är optimerade för värmeproduktion.
  • Det är smartare att ersätta värme från olja än från naturgas.
  • Det är smartare att ersätta el från kol än från naturgas.
  • Om vi utnyttjar skogsavfallet (grenar, toppar osv) så blir allting mycket bättre.

Synd att det inte riktigt framgick i Miljöaktuellts artikel. Det skulle ju faktiskt ge ett bättre intryck av att de faktiskt granskat och analyserat något som redan från början verkar kontroversiellt. Miljöaktuellts beskrivning av sig själva är nämligen följande

Miljöaktuellt är Sveriges ledande oberoende tidning om hållbar utveckling. Vår mission är att hjälpa svenska beslutsfattare och proffs att ha koll på utvecklingen och göra ett bättre arbete. Det gör vi genom att granska och analysera, ställa tuffa frågor, skriva guidande instrumentella artiklar och ge läsaren sammanhang och överblick över utvecklingen.

Min uppfattning är att om man är ”ledande” inom ”hållbar utveckling” så borde man ha bättre koll på läget än att man tolkar en sådan här studie som att ”kol är bättre än biomassa”. Om man beskriver sitt eget arbete som att ”granska och analysera” och ”ställa tuffa frågor” så borde man åtminstone bemöda sig med att ta en snabb titt på Manomets hemsida och se vad de själva har att säga om sin egen studie. Om man dessutom har som mission att ”hjälpa svenska beslutsfattare och proffs att ha koll” så borde man inte skriva en så här vilseledande artikel.

Nej Miljöaktuellt, kol är inte bättre än biomassa!

---

Om ni vill läsa något av det här själva och dra era egna slutsatser så finns allt tillgängligt på Manomets hemsida.

http://www.manomet.org/

Publicerad den 5 april, 2011 av Henric Lassesson under kategori(er) Bioenergi, Blogg, Förnybart, Fossila bränslen, Icke förnybart, samt under etikett(er), , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar