X

Fortsatta fel från Fölster

För en vecka sedan dök det upp en debattartikel i Expressen, skriven av Stefan Fölster från Reforminstitutet (en tankesmedja med politisk agenda). Efter det så har vi på Ekologistas (Andreas) påpekat hur fel Fölster hade i sina beräkningar och slutsatser. Även Annika Helker Lundström (vd för Svensk Vindenergi) och Kent Persson (Vänsterpartiets energipolitiske talesperson) har skrivit vars en replik på Fölsters uttalande. Efter att Andreas hade lagt ut sitt blogginlägg så dök Stefan Fölster själv upp i vårt kommentarsfält, vilket var trevligt. Det är alltid kul att få se vad motparten själv har att säga om vår ”feedback”.

Som väntat så ville inte Fölster släppa sin åsikt, utan fortsatte försvara vad han sagt från början, nämligen att en ökad satsning på förnybart och minskad kärnkraftsproduktion leder till ökade utsläpp av koldioxid. Detta baseras t.ex. på

Sol, vind och vatten förmår inte producera mer än 2,3 procent av det tyska energibehovet

...

Kol och gas har i stället täppt till en del av hålet som den hittills avstängda [Tyska] kärnkraften lämnat.

....

Och att Storbrittannien och Japan också ser ökade utsläpp efter att de dragit ner på kärnkraft.

Att Japans utsläpp ökar efter att de dragit ner på sin kärnkraft är kanske inte så konstigt med tanke på att de stängde av ungefär 30 % av sin elproduktion på nästan ingen tid alls. Att de valde att göra det är kanske inte heller så konstigt med tanke på olyckan som inträffade, skadorna som uppstod och opinionen som vände.

Att snacka om det totala tyska energibehovet när man i övrigt försöker jämföra en form av elproduktion med en annan form av elproduktion är ju bara fel, vilket Andreas redan påpekat. Jag vill även påpeka att om man tittar på förnyelsebar elproduktion mot elproduktion från kärnkraft i Tyskland så leder nu den förnyelsebara. Det är kanske inte så lite som Fölster försöker få det att verka?

Det är från början inte helt uppenbart, men efter ett tag så inser man (kanske) att Fölster har baserat hela sin analys och därmed också sina slutsatser på statistik från ett enda år, nämligen 2012. Det är ju förutsatt att han inte drog sina slutsatser innan han påbörjade analysen förstås, men det hade ju varit fel. En närmare titt på utsläppen från Tyskland och Storbritannien visar följande

CO2_Germany_UK

Vad man kan se är att både Tyskland och Storbritannien har haft minskande utsläpp sedan omkring 1980-talet och tyskarna har minskat sina utsläpp något mer än britterna. Man kan också se att ett och annat år så stiger utsläppen, men den genomgående trenden är ändå neråt. Stefan Fölster har alltså valt att titta endast på det allra sista året i de här kurvorna och tittar man riktigt nära så kan man mycket riktigt se att Tyskland ökade sina utsläpp från 2011 till 2012 med 1,8 % och Storbritannien ökade med 3,0 %. Att de båda två har en nedåtgående trend i sina utsläpp och att de båda minskade sina utsläpp från 2010 till 2011 med 3,5 % respektive 7,3 % är tydligen oväsentligt för Fölster. Kom ihåg att olyckan i Fukushima hände i mars 2011 och beslutet att stänga ner tysk kärnkraft togs strax därefter, så rimligtvis borde även 2011 tas med i bilden. Både Tyskland och Storbritannien hade lägre utsläpp under 2012 än under 2010.

Hur hänger då det här ihop med den tyska och brittiska kärnkraften? Tydligen så skulle ju både Tyskland och Storbritannien ha ”dragit ner på kärnkraft” enligt Fölster. En närmare titt på elproduktionen från de båda länderna (Tysk & UK) visar att de båda två har en nedåtgående trend i elproduktion från kärnkraft samt en uppåtgående trend i förnybart. Däremot har Storbritannien brutit sin kärnkraftstrend och har sedan en bottennotering 2008 ökat igen, dvs tvärtemot vad Fölster sa.

Nuclear_vs_renewables_Germany_UK

Vi kan också se att i båda länderna så har ”hålet” från kärnkraften fyllts igen mer än väl av förnyelsebart. Det har inte krävts någon extra kol och gas för att fylla igen ”hålet”, så som Fölster påstår.

I själva verket så beror ökningen i tyska och brittiska utsläpp på bränslepriserna, precis som det påpekades i Andreas inlägg. Detta har även konstaterats av de brittiska myndigheterna (key point # 2)

Gas’s share of generation fell from 40 per cent in 2011 to 28 per cent in 2012, as generation from gas fell from 147 TWh to 100 TWh; coal’s share rose from 30 to 39 per cent, as generation rose from 109 TWh to 143 TWh. These were respectively the fuels’ lowest and highest levels since 1996, due to higher gas prices relative to coal.

Gasen har nämligen blivit dyrare och kolet (och utsläppsrätterna) har blivit billigare. Eftersom gasen ger mindre koldioxidutsläpp per energienhet än vad kolet gör så innebär en omförflyttning från gaskraft till kolkraft att utsläppen ökar totalt sett. Denna omförflyttning i elproduktion syns tydligt, historiskt sett, framförallt i den brittiska elproduktionen. Då kolkraften går upp så går gaskraften ner och tvärtom. Den tyska elproduktionen är inte riktigt lika tydlig eftersom de har bättre nätförbindelser med sina grannländer och exporterar el när de har överskott, eller rättare sagt då de kan producera billigare el än vad grannländerna kan. Tysklands elexport ökade från 6 TWh under 2011 till 23 TWh 2012.

Coal_vs_gas_Germany_UK

Detta för oss in på nästa punkt som Fölster missar, nämligen handeln med el och utsläppsrätter. I och med att Europa har ett sammanhängande elnät så kommer elen att produceras där den för tillfället är billigast att produceras. Därför är det svårt att avgöra vilket land som egentligen ska stå ”ansvariga” för de utsläpp som orsakades av de 17 TWh extra el som exporterades under 2012 jämfört med 2011. Är det Tyskland, som producerade elen, eller är det något annat land som köpte elen? Dessutom så innebär det Europeiska utsläppssystemet att ett ökat koldioxidutsläpp inom ett land måste innebära ett minskat utsläpp inom ett annat land, vilket har förklarats och diskuterats ett flertal gånger (här, här och här) på Ekologistas sedan 2011. Det är i alla fall så tanken är, men tyvärr så har det systemet mer eller mindre kollapsat pga. alldeles för billiga utsläppsrätter.

Dessutom kan man se att ökningen av el från kolkraft i Tyskland ökade med knappt 15 TWh (ca 11 TWh från brunkol och ca 4 TWh från stenkol). Lägger man till gasen så var den totala ökningen endast lite drygt 4 TWh. Oavsett hur man ser på det så var alltså ökningen av elexport från Tyskland större än ökningen av fossilkraft.

Vad som i alla fall är uppenbart från det här är att satsningen på förnyelsebart i Tyskland och Storbritannien har inte lett till några ökade utsläpp. Snarare tvärt om!

Publicerad den 22 november, 2013 av Henric Lassesson under kategori(er) Blogg, Energisystem, Förnybart, Icke förnybart, samt under etikett(er), , , , , , , , , , , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar