X

Felräkning från Stefan Fölster

Det är så tröttsamt när det kommer debattinlägg där någon som tror sig ha koll på läget visar på så tydliga problem med att göra rättvisande jämförelser. Stefan Fölster, nationalekonom och chef för Reforminstitutet (låt er inte luras av det vilseledande namnet då det här är en tankesmedja med en politisk agenda, liknande Timbro), skriver i Expressen att

Sol, vind och vatten förmår inte producera mer än 2,3 procent av det tyska energibehovet

En grundregel när man vill argumentera för en viss sak är att inte blanda äpplen och päron. Eftersom sol, vind och vatten bidrar till den tyska elförsörjningen, bör man också jämföra produktionen av förnybar el från sol, vind och vatten med den totala produktionen av el. Inte med den totala energiproduktionen, som även inkluderar t.ex. värme och drivmedel.

År 2012 producerade Tyskland 23,5 % av sin el från förnybara källor. Det är en tillväxt med 15 % från året innan, då den förnybara elen stod för 20,5 %. Av den förnybara elen 2012 kom 35,6 % från vindkraft, 18,5 % från solel och 15,3 % från vattenkraft. Det motsvarar att el från vind, sol och vatten producerade 8,4 %, 4,35 % respektive 3,6 % av den totala elproduktionen.

Fölster lyckas inte heller räkna rätt då han påstår att

Kol och gas har i stället täppt till en del av hålet som den hittills avstängda kärnkraften lämnat.

Beslutet att börja stänga ner kärnkraften togs under 2011. Året dessförinnan (2010) producerades 140,6 TWh el från kärnkraft i Tyskland. Under 2012 producerades 99,5 TWh el från kärnkraft, dvs. ett "hål" på 41,1 TWh. Under samma period ökade elproduktionen från förnyelsebara energikällor med 37,6 TWh. Med andra ord så har det förnyelsebara lyckats fylla upp mer än 90% av det "hål" som Fölster nämner. Resterande 10% ser ut att ha kommit från sänkt elförbrukning (energieffektivisering) då elproduktionen i Tyskland minskade med 4,3 TWh från 2010 till 2012.

Samtidigt så har el från naturgas minskat med 13,6 TWh och därmed skapat ytterligare ett "hål" i den tyska elförsörjningen. Det är detta "hål" som den ökade elproduktionen från stenkol och brunkol (14,3 TWh) fyllt igen, inte det som uppstod som en konsekvens av den minskade produktionen från kärnkraft. Att kolkraft på detta sätt har ersatt gaskraft är en effekt av att priset på naturgas gått uppåt samtidigt som priserna på kol och utsläppsrätter gått nedåt.

Hur Fölster lyckas dra slutsatsen att det skulle vara kol och gas (total ökning på 0,7 TWh) som täppt till "hålet" (41,1 TWh) är väldigt svårt att förstå då man har siffrorna framför sig. Man undrar nästan om Fölster medvetet har räknat fel, eller om han helt missat att räkna och bara gissat sig till något som passade hans politiska agenda?

____________

Uppdatering 2013-11-22: Del 2 i serien om Fölsters felräkningar finns nu tillgänglig.

Publicerad den 18 november, 2013 av Andreas Hanning under kategori(er) Blogg, Energisystem, Förnybart, samt under etikett(er), , , , , , , , , , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar