X

Elprisområden och deras konsekvenser

Den förste november i år delades Sverige in i fyra elområden. Skälen till dessa elområden är enligt Svenska Kraftnät:

Uppdelningen gör det tydligt var i Sverige det finns behov av att bygga ut stamnätet för el. Den ger också en tydlig indikation på var i landet det finns behov att öka elproduktionen för att bättre motsvara förbrukningen i just det området och därmed minska behovet av att transportera elen långa sträckor.

Under november har debatten gått hög på insändarsidor i Sveriges tidningar (bland annat i Hallandsposten, Aftonbladet och Kvällsposten. Vissa boende i elområde 4 (södra Sverige) har fått nog och tycker att elpriset har nått hutlösa nivåer och tycker att det är osjysst att de får betala ett högre pris för elen än de som bor i Norrland.

Nu är ju en månad en alldeles för kort tid för att göra någon vettig analys på, men eftersom insändarskribenterna har gjort den analysen så kan ju även vi göra det. Mest för att visa vilken data de har tillgänglig när de klagar.

Som vi kan se i grafen nedan (statistik från Nordpool) så har elpriset haft en uppåtgående trend sedan 1999 (vilket är en uppenbar effekt av avregleringen och den ökade sammankopplingen med det europeiska elnätet). Det som är intressant i figuren nedan är att vi kan se att elpriset i de fyra nya elområdena är lägre än vad elpriset var både 2010 och 2008. Priset i de fyra elområdena är dessutom lägre än den trendlinje som vi kan få ut från utvecklingen 1999-2010.

Utveckling elpris 1999-2011 november månad

Så vad är det då elområdesmotståndarna klagar på? De klagar på att de som bor i södra Sverige får betala mer för elen än de som bor i norra Sverige. Det är orättvist enligt dem.

Men, om vi ska diskutera olika kostnader så kanske vi även borde diskutera olika inkomster? Enligt SCB så tjänar de som bor i elområde 4 i genomsnitt 5000 kr mer om året än de som bor i elområde 1 och 2. Är inte det också orättvist? Borde skatten sänkas i elområde 1 och 2 bara för att invånarna i de områdena har lägre inkomst?

Nej, det är bara att acceptera att saker kostar olika var man bor någonstans. En ytterst positiv effekt av de nya elområdena (inte enligt elkonsumenterna, men för samhället i stort) är att elområdena har påbörjat vår vandring mot ett smart elnät. De höjda elpriserna har nämligen fått företag i  elområde 4 att begränsa vissa energikrävande delar i sin produktion då priset har varit extra högt (och därigenom minskat lasten på nätet vilket bidragit till reglering av nätet och sänkt pris i det aktuella elområdet). Detta är en ytterst tydlig effekt av att priset styr konsumtionen och då vi måste sänka vår energikonsumtion så är det här ett bra sätt att börja. Ett högre elpris får folk att inse att de borde börja energieffektivisera sina bostäder och företag.

Ny Teknik kan vi läsa att Stora Enso i Hyltebruk (i elområde 4) planerar sin produktion efter elpriset

Det är klart att vi påverkas och får en högre elkostnad. Vi försöker att så långt som möjligt anpassa oss och köra mer när elen är billig och mindre när den är dyr.

och att Volvo PV har infört nya rutiner för att spara energi

Vi har infört nya nedsläckningsrutiner. Maskiner, pressar, lampor och datorer ska vara nedsläckta när de inte används.

Det är nästan komiskt att läsa sådana kommentarer. De har alltså äntligen insett att det kan löna sig att spara (dvs inte slösa) energi och att förbruka energin då den är som billigast istället för hela tiden.

En annan effekt är att priset driver på egna initiativ på att starta småskalig elproduktion, vilket går att läsa om i Ny Teknik

Sexton företag i trakterna av Gnosjö har gått ihop bildat nätverket E-kraft. Tillsammans ska de bygga egna kraftverk.

- Det handlar om vindkraftverk och att öppna redan befintliga små vattenkraftverk.

En intressant analys som går att göra är att se på marknadens olika aktörers förändringsvilja baserat på prisändringen. De flesta privatkonsumenter är de absolut mest reaktiva aktörerna på en marknad, vilket innebär att de inte gör någonting alls innan de absolut måste och även då klagar de så mycket som möjligt när de måste implementera något de inte valt själva.

Vad gäller elkonsumtionen så betyder det att privatkonsumenterna allt som oftast inte gör något åt sin konsumtion förrän de absolut måste, dvs när priset är så högt att de måste göra nåt (tex installera en värmepump, isolera bättre, byta till fjärrvärme mm). Det innebär också att de flesta elkonsumenter kommer att säga "vi kan inte betala det här idag, ni måste skjuta upp det i några år" vad gäller nya regler. De flesta elkonsumenter vill ju ha sina pengar till att spendera på något annat.

Men, ifall vi bara fortsätter att skjuta upp åtgärder så kommer det aldrig att hända något.

För tillfället betalar majoriteten av privatkonsumenterna sin el på månadsbasis, vilket innebär att de saknar incitament för att begränsa sin elkonsumtion vid de tillfällen då elen är som dyrast. På grund av detta borde de som klagar på elområdena istället rikta sin energi på att övertala sitt elnätsbolag att erbjuda timavläst el, då det innebär att de kan minska sin elkostnad markant genom att stänga ner vissa saker då elen är som absolut dyrast. Eftersom elen är som dyrast under dagen och kvällen kan man till att börja med se till att ens hem förbrukar så lite el som möjligt mitt på dagen.

Vi har även skrivit mycket om reglering av elnätet tidigare och att det är ökad reglering som krävs för att kunna bygga ut vindkraften. Denna typ av reglering där priset tydligare styr konsumtionen är en mycket effektiv regleringsmekanism som garanterat kommer vara en viktig del i vårt framtida smarta elnät.

Så, ni som klagar på elområdena och att ni får betala mer än någon som bor i Norrland, men mindre än ni betalade förra året. Se till att installera en värmepump eller gör någon annan energieffektiviserande åtgärd hemmavid. Dessutom borde ni bombardera ert elnätsbolag med krav om att få timavläst el. Visst, det kostar säkert att installera dessa saker, men en sak är säker och det är att elpriset kommer att stiga oavsett indelningen i elområden eller ej. Så, försök att vara lite proaktiva istället och tänk framåt!

---

Den som vill fördjupa sig i texter om elområden kan med fördel kolla på dessa artiklar i Ny Teknik:

Om elbrist i elområde 4, en månad med elområden, stormen sänker elpriset, elkaoset värre än befarat, bättre ledningar och ökad produktion sänker priset, danskar gläds åt elområden, följ elpriset minut för minut, Sydvästlänken ger billigare energi i söder.

Publicerad den 7 december, 2011 av Andreas Hanning under kategori(er) Blogg, Elpriser, Energisystem, samt under etikett(er), , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar