X

EU’s handelssystem med utsläppsrätter, vind- vs. kärnkraft

För ett par dagar sedan så dök det upp en fråga på Oskars inlägg "GP glömmer EUs handelssystem med utsläppsrätter". Frågan belyste kopplingen mellan vindkraften och EUs handelssystem med utsläppsrätter.

Betyder det här även att det är meningslöst att bygga vindkraftverk? För det enda det leder till är frigörande av utsläppsrätter som någon annan kan använda? [Dan Karlsson]

Ett kort svar på detta hade kunnat vara att nej, det är inte meningslöst att bygga vindkraftverk. För frigörande av utsläppsrätter är inte det enda det leder till. Eftersom jag har lite svårt att fatta mig så kort i sådana här sammanhang så var jag tvungen att förklara lite tydligare och insåg till slut att det blev ett helt inlägg som är värt att dela med alla våra läsare och alla som någon gång har funderat i liknande banor som Dan.

Det finns vissa väsentliga skillnader mellan vindkraft och kärnkraft, men låt oss börja med likheterna. De kan båda två producera el med låga utsläpp av växthusgaser. Därför används ofta argumentet att de minskar koldioxidutsläpp, i form av att de konkurrerar ut kolkraft, för både vind- och kärnkraft. I själva verket så är det en sanning med modifikation oavsett vilket kraftslag man tittar på. Eftersom vi har ett utsläppshandelssystem i Europa så kommer minskade utsläpp på ett ställe (inom handelssystemet) att innebära ökade utsläpp på ett annat ställe, och vise versa. Utsläppen från handelssystemet kommer att ligga kvar vid det taket som har satts, förutsatt att inga allt för stora förändringar sker.

Med mer vind- eller kärnkraft så kommer tillgången på el att öka och likaså tillgången på lediga utsläppsrätter. Både elen och utsläppsrätterna blir alltså billigare. Billigare utsläppsrätter innebär att motivationen för att minska koldioxidutsläppen inom andra delar av handelssystemet minskar, men om priset går för lågt så kan det leda till att vissa utsläppsrätter aldrig används. Det är ju dumt att elda för kråkorna bara för att använda upp utsläppsrätterna. Då är det bättre att låta dem förgås. Det går också att anpassa handelssystemet genom att sänka taket och på så sätt minska tillgången på utsläppsrätter igen.

Den billigare elen leder till att elen blir populärare som energibärare inom sektorer som ligger utanför handelssystemet, t.ex. för uppvärmning av privatbostäder (värmepumpar kräver el) och som fordonsbränsle. Detta leder faktiskt till minskade koldioxidutsläpp eftersom det berör sektorer som ligger utanför handelssystemet för utsläppsrätter.

Det blir ungefär likadant, men tvärtom, om den totala mängden koldioxidsnål elproduktion minskar. Elen och utsläppsrätterna blir dyrare eftersom tillgången minskar. En mindre prisökning kommer att öka motivationen för energibesparingar och utsläppsminskningar. Om priset däremot stiger för mycket så kommer det till slut att gå över en smärtgräns och industrier kommer att flytta från Europa och därmed utanför handelssystemet, vilket leder till att de totala koldioxidutsläppen ökar. Likadant kommer mer fossila bränslen användas istället för el inom sektorer som inte tillhör handelssystemet och det leder också till ökade utsläpp. Ju fler länder och sektorer som inkluderas i ett sådant här handelssystem desto mindre är risken att något sådant händer.

Man skulle lätt kunna tro att Tysklands beslut att stänga sin kärnkraft har lett till högre priser på utsläppsrätter, men faktum är att utsläppsrätterna just nu (29 maj 2012) ligger på rekordlåga 7 euro per ton. Detta kan bero på många faktorer och utsläppspriset hade förmodligen varit ännu lägre om beslutet om att stänga kärnkraften inte hade kommit (och alla andra faktorer hade varit oförändrade). Men de flesta av oss kan nog se att utsläppsrätterna behöver inte bli billigare än så här.

Vad är då skillnaderna mellan vindkraft och kärnkraft? Tja, ganska många egentligen så jag ska inte gå in i detalj på alla. I slutändan tror jag ändå att det handlar om acceptans. Vilket är mer önskvärt än det andra? Så som det ser ut i Tyskland så är acceptansen för kärnkraft väldigt låg. Här i Sverige så är acceptansen betydligt högre, men de förnyelsebara energislagen är ändå populärare än kärnkraften. I alla fall bland den allmänna befolkningen, även om vissa aktörer önskar annat.

Utifrån detta kan man ana att en framtid med 100 % förnybart – fri från kol, olja, naturgas och kärnkraft – kan vara önskvärt, särskilt i Tyskland. För att nå fram till en framtid fri från både fossil- och kärnkraft så måste de båda försvinna. Frågan är bara vilken som ska försvinna först. Detta är något som Oskar tidigare har skrivit om, på engelska, så jag kommer här att ge en kort sammanfattning på svenska.

Fossilkraften sabbar klimatet och det kan ju vara en anledning att försöka göra sig av med den så snabbt som möjligt. Ett sådant drag skulle öka efterfrågan på både förnyelsebart och kärnkraft. En avskaffning av fossilkraften kan alltså resultera i en ökning av kärnkraften, vilket gör att steg två (avskaffa kärnkraften) blir betydligt svårare.

Om man istället fokuserar på kärnkraften först så kommer det framförallt att öka efterfrågan på förnyelsebart och allt vad där hör till i form av smartare elnät osv. Efterfrågan på fossilkraft lär ju inte öka särskilt mycket eftersom det redan finns ett handelssystem med utsläppsrätter som begränsar fossilkraften, förutsatt att den inte byggs ut med fungerande infångning och lagring av koldioxid (CCS). Denna ökade efterfrågan på förnyelsebart kommer att leda till en snabbare utveckling och därför också billigare och bättre teknik för förnyelsebar energi (och energibesparing). Den teknikutvecklingen kan vara fördelaktigt när sedan steg två (avskaffa fossilkraften) ska tas. Billigare och bättre teknik för förnyelsebart kan lättare konkurrera ut fossilkraften på egen hand.

Som ni ser så är det här en del av ett riktigt stort system och då man drar i en tråd (t.ex. genom att öka eller minska något kraftslag) så kommer man att påverka många delar av systemet. I det här inlägget har jag ändå bara berört en liten del av energisystemet. Om ni vill så kan ni läsa mer om det på The Guardian's miljöblogg. De har en riktigt bra artikel som pekar på många av de effekter som Tysklands kärnkraftsbeslut kommer att ha.

Publicerad den 29 maj, 2012 av Henric Lassesson under kategori(er) Blogg, Energisystem, Svar på frågor, samt under etikett(er), , , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar