X

Framtidsutsikt – vart är vi på väg?

[yop_poll id="3"]

Skälet till frågan ovan kommer från en av de vanligaste definitionerna av hållbar utveckling, den som presenterades i rapporten "Vår gemensamma framtid" (Brundtland-rapporten) 1987:

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Definitionen är enkel och ger en relativt klar bild av vad hållbar utveckling innebär. Det är utveckling som gör att vi som lever idag kan utvecklas, men att vi samtidigt måste ta hänsyn till framtiden genom att inte förstöra miljön. En viktig fråga att adressera, som dock inte diskuteras i rapporten, är hur långt är egentligen "kommande generationer"? Det var därför jag ställde frågan i början av inlägget. Kommande generationer kan ju betyda väldigt olika saker beroende på vem man frågar.

Hur många generationer har vi kvar?

Mänskligheten har utvecklats under en extremt kort tid ur ett geologiskt perspektiv. Vi har gått från jägare och samlar-samhällen till dagens civilisation på bara 10 000 år. Med ett enkelt räkneexempel att en generation är 20 år, så har mänskligheten avverkat 500 generationer sedan vi blev bofasta. Är det så länge till vi räknar med att mänskligheten ska överleva? Eller är det längre? 5 000 generationer? Eftersom vi lever längre och får barn senare ju bättre vi får det så kommer en generation garanterat närma sig 30 år, så 5 000 generationer skulle bli 150 000 år. Det är rätt långt fram i tiden. Går det ens att föreställa sig att mänskligheten ska överleva så länge? Det var ju trots allt bara 230 generationer (à 20 år) sedan vi byggde pyramiderna i Giza...

Även om de flesta av oss kanske mer tänker på vad vi ska göra på semestern i år, så finns det ändå ett uns av tankar på framtiden. Det går i flera fall att planera framåt några år. Var ska du bo om några år? Vad jobbar du med inom 10 år? Framtidsplaner helt enkelt. Har du barn, då går det att tänka ännu längre framåt. Vilken framtid är det dina barn kommer växa upp i? Ett nyfött barn idag kommer med största sannolikhet leva till in på 2100-talet, många kommer bli över 100 år och vissa kommer leva till 2120-talet. Hur vill du att dessa dagens barn ska spendera sina sista 20 år från 2100 till 2120? På en planet med 1, 2, 3, eller 4 graders högre medeltemperatur? Eller kanske ännu högre medeltemperatur?

För att dra det ännu längre. De barn som föds idag kommer i sin tur få barn inom 30 år. Dessa barn kommer i sin tur leva till lite efter 2150. Svindlande långt in i framtiden. Det är dock fortfarande lite tid kvar tills kapten Kirk föds år 2233, men det är en mycket annorlunda framtid dessa våra framtida barn, barnbarn och barnbarnsbarn kommer leva i. Det intressanta är dock att det är vi, idag, som bestämmer till stor utsträckning hur planeten kommer se ut under deras levnadstid.

Framtidens resurser

Det finns flera saker som påverkar vilken typ av framtid vi kommer få. En av de minst uppmärksammade av dessa är vilka resurser vi kommer använda i framtiden ur ett helhetsperspektiv. Om vi vill se lite längre in i framtiden och dryfta oss till en diskussion om vad mänskligheten ska leva av i framtiden, så måste vi tänka lite på vilka resurser vi kommer använda i framtiden. Och ur det perspektivet så måste vi ställa frågan: "Hur länge tror vi att mänskligheten kommer överleva?"

I vilket fall som helst så finns det ju en viss chans att mänskligheten överlever ett gäng generationer till, om än med ändrade förutsättningar. Vad ska då dessa generationer använda för resurser? Inte är det fossila resurser, det är garanterat. I ett längre perspektiv kommer de ta slut. Dessutom så måste vi lämna den största delen av de fossila resurserna i marken för att inte orsaka katastrofala klimatförändringar, åtminstone under de närmsta generationerna. Det är med största sannolikhet inte heller några fissila material som vi kommer använda i framtiden. Även dessa tar slut i ett (ännu) längre perspektiv.

Ifall mänskligheten ska ha någon tillstymmelse till chans att överleva framöver så måste vi se till hur naturen har löst energi- och materialanvändningen. Vi måste alltså gå mot en helt förnybar värld. Allt annat är en omöjlighet om vi ser till det längre perspektivet.

Den yttersta gränsen för hur länge mänskligheten kan klara sig på jorden är ca 600 miljoner år, dvs 20 miljoner framtida generationer. (Efter den tiden kommer fotosyntesen sluta fungera bl.a. på grund av solens utveckling och då kan vi åtminstone inte bo kvar på jorden.) Vi vill ju att även dessa framtida generationer ska kunna ha lite trevligt på jorden och då måste de börja använda sig av cirkulärt tänkande vad gäller resurser. De kan helt enkelt inte använda fossila bränslen, då dessa bara kommer räcka några få generationer till. Oljan är ju ett tydligt exempel med bara några få generationer kvar, medan kolet kommer räcka åtminstone tio generationer framöver. Dock får inte dessa fossila bränslen släppas ut i den takt vi släpper ut dem idag, utan de måste ner till väldigt låga nivåer, så teoretisk sett kan dessa resurser räcka uppemot 100 generationer framöver, så länge vi använder dem ansvarsfullt.

Men tänk på dessa siffror, 100 generationer framöver jämfört med 20 miljoner generationer. Tror vi att mänskligheten överlever 100 generationer, inte ens halva mängden generationer framåt jämfört med när vi byggde pyramiderna? Om så, då borde vi också lämna lite fossila bränslen även för dessa framtida generationer att använda. Vi måste åtminstone lämna en planet som funkar att bo på. Särskilt om vi vill att mänskligheten ska kunna överleva i ännu fler generationer. Tror vi däremot att mänskligheten bara har 10 generationer till att vandra runt på jorden, ja då är det ju bara att köra på med festen och strunta i konsekvenserna. Men det är våra gemensamma barn som får betala priset och de kommer inte vara nöjda...

Vad är det då jag vill ha sagt med inlägget? Jo, det är nu vi kan göra något och det är nu vi måste göra något. Vi kan agera för att minimera vår klimatpåverkan. Men vi måste göra det tillsammans. Vi måste aktivt välja partier som vill att även våra framtida barn och barnbarn ska ha en bra planet att leva på (alternativt engagera sig i de partier som inte har miljön i fokus och ändra dem från insidan). Vi måste även aktivt välja att inte stödja företag som agerar för att förstöra miljön. Du kan till exempel se över fonder, aktier och pensionssparande och aktivt välja bort företag som investerar i fossil energi och flytta dina pengar till företag som bara satsar på förnybara resurser och som inte bidrar till att degradera planetens resurser. Och vad gör du på jobbet? Hur agerar det företag eller den organisation du jobbar på? Vad kan ändras för att minska företagets påverkan? Vad kan du göra hemma med t.ex. mat, konsumtion och resor? Det är inte nog att vi sitter och tänker på att vi borde göra något. Om vi inte agerar nu så är det snart för sent.

Jag avslutar med ett citat från "Vår gemensamma framtid":

There is still time to save species and their ecosystems. It is an indispensable prerequisite for sustainable development. Our failure to do so will not be forgiven by future generations.

Publicerad den 7 juni, 2014 av Andreas Hanning under kategori(er) Blogg, Globalt, samt under etikett(er), , , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar