X

Allt vi har skrivit om vattenkraft

Vattenkraft är tillsammans med bioenergi och vindkraft ett av de mest klassiska förnybara energikällor som mänskligheten använder. Idag genereras omkring 16 % av världens el i vattenkraftverk i floder och åar. Omkring 45 % av Sveriges elproduktion kommer från vattenkraft i dagsläget. Vattenkraft baseras på att stora dammar fylls på med vatten under vår och sommar vilket sedan tappas ut för att generera el.