X

Allt vi har skrivit om solenergi

Solenergi är den energi som vi kan utvinna direkt från solen, antingen som solvärme genom att värma upp tex vatten som kan användas för varmvatten och uppvärmning, eller som elenergi via solceller. Solenergi är tillsammans med vindkraft de två snabbast växande energislagen runt om i världen.
I Sverige har vi, trots vårt läge och kalla klimat, goda förutsättningar för att utnyttja solenergi. Göteborg får till exempel in 94 % av den solenergi som München (i södra Tyskland). I Tyskland producerades 2011 17 TWh el från solceller, vilket motsvarar 13 % av Sveriges totala elanvändning, vilket visar på vilken kapacitet solenergin har.