X

Allt vi har skrivit om mat

Vi påverkar miljön i stor utsträckning baserat på vår konsumtion av varor och tjänster. Den mat vi konsumerar är procentuellt en av de största påverkningar vi gör på miljön. I första hand är det vår köttkonsumtion som ställer till med stora problem för världen. Uppfödning av nötkreatur tar stora arealer i landanspråk, samtidigt som stora arealer används för att odla kraftfoder som används till intensiv djuruppfödning. Utsläppen som genereras av konstgödsel är en annan stor påverkan från jordbruket och köttproduktionen.
Vi svenskar, tillsammans med de flesta västländer, äter alldeles för mycket kött ur ett långsiktigt hållbart perspektiv. Köttkonsumtionen måste minska och det finns flera sätt detta kan göras.

En sista kommentar om LCHF och dess klimatpåverkan

Väldigt roligt att se att så många läste mitt inlägg om miljö- och klimataspekterna av LCHF-dieten. Det är uppenbart att det här är ett ämne som engagerar människor och det har återspeglats av de många kommentarer som jag har fått genom olika kanaler. Det här inlägget är ämnat att svara på några av de kommentarer som jag har fått. Read More »