X

Allt vi har skrivit om kärnkraft

Kärnkraft, eller här rättare sagt fission, baseras på den energi som frigörs då man klyver tunga atomer. Vid kärnklyvning skapas stora mängder energi, men också stora mängder radioaktiva restprodukter. Dessa radioaktiva restprodukter måste lagras i slutförvar i över 100 000 år för att vara helt säkra för omvärlden. För att jämföra tidsperspektiv så övergick mänskligheten från att leva som jägare och samlare till att bli bofasta för omkring 10 000 år sedan.
Det finns idag ca 440 kärnkraftverk i drift, som står för omkring 13 % av världens elproduktion. Med dagens produktion så återstår minst 200 år av jordens uranreserver. För tillfället är det 73 reaktor under byggnation i världen. Dessa reaktorer är tänkta att operera i minst 80 år och i vissa fall uppemot 100 år. Vissa hävdar att en ökning av elproduktion via fission kan lösa problematiken med koldioxidutsläpp från fossila källor. Men, en ordentlig ökning av kärnkraft kommer enbart bidra till att vi gör slut på reservena än snabbare, kanske till och med snabbare än den tid som nya kärnkraftverk är tänkta att operera (vilket är uppemot 100 år). Det i sin tur kommer göra kärnkraften än mer oekonomisk än vad den redan är.

1 2